TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

Tisztelt Vásárlónk!

Tájékoztatjuk, hogy a Computerfutár Kft. vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz az üzletében, amely kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.

Az adatkezelő:

Neve: ComputerFutár Kft.
Székhely: 2364 Ócsa, Szabadság tér 1.
Adatkezelő képviselője: Kecskés Zsolt ügyvezető
Elektronikus elérhetőség: info@computerfutar.hu
Adatkezelő honlapjának címe: https://www.computerfutar.hu/

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kása-Richlach Mónika (Merosus Kft.; telephely: 2364 Ócsa, Szabadság tér 1.; info@merosus.hu)

A kezelt személyes adatok köre:

Vásárlóink és az üzletbe betérő érdeklődők, más személyek képmása, hangja, magatartása.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdekünk.

A felvétel készítésének és tárolásának helye: 2364 Ócsa, Szabadság tér 1. – 3 db kamerát helyeztünk el, amelyek nem irányulnak közterületre.

A felvételek tárolásának időtartama: 14 naptári nap.

A rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Computerfutár Kft.

A felvételt harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha hivatalos megkeresés érkezik (bíróságtól vagy más hatóságtól). Az adatok megismerésére jogosult személy: Kecskés Zsolt vezető tisztségviselő.

Kedves Vásárlónk, a fenti személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítja vállalkozásunk:

Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Részletesebb tájékoztatásunkat megtekintheti honlapunkon: https://www.computerfutar.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Ha üzletünk adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: info@computerfutar.hu, munkatársaink örömmel segítenek. Vállalkozásunk ellen panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ócsa, 2019. november 4.